Apžvalga

Antroje Optimized Print Services stadijoje mes įgyvendiname sprendimus ir pakeitimus, paremtus analizės rezultatais. Tiksliai suplanavus darbus, mes įdiegiame techninę ir programinę įrangą bei išbandome ar sklandžiai veikia. Jei viskas veikia idealiai, mes pateikiame detalią dokumentaciją ir apmokome Jūsų darbuotojus.

Įgyvendinimas: Planavimas – Keitimas – Informacija ir mokymai

 • OPS įtraukia Jūsų atsakingus darbuotojus į įgyvendinimo eigą
 • OPS profesionaliai įdiegia visas numatytos sistemos dalis
 • OPS pademonstruoja Jums visų komponentų veikimą
 • OPS išbando sistemą, prireikus pašalina trūkumus
 • OPS praktiškai apmoko Jūsų darbuotojus

Planavimas

Auksinė taisyklė sėkmingam įgyvendinimui: aklai daromi veiksmai nepasiekia tikslų. Todėl OPS paremtas kruopščiu veiksmų planavimu ir suderinimu su Jūsų atsakingais darbuotojais, kad kiekvienas sistemos komponentas, tiek techninė, tiek programinė įranga būtų įdiegtos sklandžiai ir atitiktų lūkesčius.

Optimizacijos planavimas:

 • Kaip bus atliekamas techninės įrangos įgyvendinimas?
 • Kokia programinė įranga bus diegiama?
 • Kokių bendrų taisyklių turi būti laikomasi įgyvendinant?
 • Kokia dokumentacija reikalinga?
 • Kokie mokymai bus reikalingi?

Keitimas

Laikas atlikti planuotus pakeitimus. Mes įdiegiame naujus spausdinimo, kopijavimo sistemos komponentus kartu su Jūsų atsakingais darbuotojais. Tokiu būdu jie išmoksta naudotis naujais privalumais nuo pat infrastruktūros pakeitimo pradžios. Mes siekiam tobulumo.

Siekiant optimalaus rezultato:

 • Ar visa įranga įdiegta reikiamose vietose?
 • Ar yra visos programinės įrangos licencijos?
 • Ar programinė įranga veikia be sutrikimų?
 • Ar laikomi eksploatacinių medžiagų kiekiai atitinka realų poreikį?
 • Ar suprantama dokumentacija ir instrukcijos?

Informacija ir mokymai

OPS mokymai paaiškins ir suteiks informacijos kaip valdyti ir aptarnauti naują sistemą. Mokymai paruošti, kad būtų galima pasiekti du pagrindinius tikslus: įgyvendinti naujus dokumentų ruošimo, apdorojimo ir visos sistemos aptarnavimo procesus bei pasiekti kuo didesnį išlaidų skaidrumą.

Mokymai sklandžiam ir efektyvesniam darbui:

 • Mes apmokome apie kiekvieną naujos spausdinimo ir kopijavimo sistemos dalį
 • Mes pristatome ir paaiškiname apie kiekvieną naują įrengimą
 • Taip pat padėsime išbandant naujos programinės įrangos veikimą
 • Pateiksime dokumentaciją apie kiekvieną komponentą
 • Mes rasime atsakymus į Jūsų klausimus